Teisipäev, 10. veebruar 2009

Müüt igapäevaelu osana

Katrin Aava loengust Kunstiakadeemiast.

Inimesed ei võta midagi suuremat ette, ilma, et neil oleks lugu.
müüdi loomes rahvad konstrueerivad endale kuldajastu. Kuldajastu on aeg, mis kunagi oli, see on aeg kuhu soovitakse saada tagasi ning mida nüüd siis hakatakse taastama. See on miski kuhu püüeldakse. 
Luuakse ühine retooriline visioon, mille ümber siis koondutakse eli tüvi narratiiv.
Churchill sõnastab külmasõja - "raudne eesriie langeb üle Euroopa"
Martin Luther King sõnastab praeguseni USAs kehtiva tüvi narratiivi - 
"I have a dream" (Mul on unistus) 
Viimasest sai alguse narratiiv, mis sobis nii mustadele kui ka valgetele.

Tüvi narratiivid paigutatakse kividesse ja nad hakavad linnaruumis inimesi kõnetama.
Iga riik ja rahvas vajab igal hetkel retoorilist ideed, sellest kuhu suundutakse. Eestil oli see NATOsse ja EL pääsemine. Nüüd vaja uut, see on olemas. Kuna uut saavutus visiooni ei tulnud, siis suundus kogu saavutus energia sisemisele kriitikale, konfliktidele.

Olulised autorid, kes räägivad dialoogilise kommunikatsiooni kultuurist.
Martin Buber
David Bohm
Peter Senge
Ellinor/Gerard

Dialoog tähendab alati kolmanda kultuuri teket, millegi uue teket dialoogi tulemusena, teatud ühisust, mis tekkib dialoogi tulemusele, midagi jagatut, mõlemale poolele vastuvõetavat.
See eeldab aga võrdset dialoogi. "I have a dream" kõne on III kultuuri kõne, see võimaldas dialoogi ja võeti mõlema osapoole poolt vastu.
Sõnumite andmine on julgeoleku küsimus.